Traian I. Cretu - Evocari (Origini, studii, cariera, realizari)
Banner Traian Cretu

Evocări - Profesorul Traian I. Creţu

Prima pagina

Evocari

Memoriu de activitate

Lucrari stiintifice

Revista de fizica si chimie

Contracte de cercetare stiintifica

Lucrari stiintifice ale caror rezumate au aparut la diferite sesiuni de comunicari

Comunicari la sesiuni stiintifice

Lucrari cu caracter general

Diplome obtinute in decursul vietii

Carti scrise de catre Traian Cretu

Fotografii ale autorului - din arhiva familiei

Contactati familia Traian I. Cretu

Profesorul universitar doctor TRAIAN I. CREŢU s-a născut la 10 iulie 1937 în satul Traniş, comuna Năpradea, judeţul Sălaj. Şi-a început studiile universitare la Facultatea de Fizică, Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi le-a continuat la Facultatea de Inginerie Fizică, Universitatea Tehnică din Sankt Petersburg. După obţinerea titlului de inginer în inginerie fizică, fizică nucleară, a fost încadrat ca asistent universitar la Catedra de Structura Materiei, Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, de unde, după scurt timp, şi-a continuat studiile pentru doctorat la Instituţul de Fizică Aplicată, Universitatea Tehnică din Dresda. Aici şi-a susţinut teza de doctorat în "Spectroscopie nucleară", fiind declarat doctor inginer cu distincţia "Summa cum laudae". Această distincţie, cea mai mare, i-a fost conferită pentru lucrările de cercetare ştiinţifică de excepţie pe care le-a efectuat în timpul stagiului de doctorantură şi pentru rezultatele obţinute la examenele susţinute în timpul aceluiaşi stagiu.

Întors în ţară, ajunge după un timp scurt conferenţiar universitar la Departamentul de Fizică al Universităţii "Politehnica" din Bucureşti, iar în anul 1980 este promovat profesor universitar.

Această promovare pe cel mai înalt grad universitar s-a datorat perseverenţei cu care a muncit o viaţă întreagă şi înaltei culturi pe care o avea în domeniul fizicii şi nu numai al fizicii, care i-a permis să obţină rezultate ştiinţifice şi didactice de necontestat.

Rezultatele obţinute în domeniul Spectroscopiei nucleare, în general, şi în domeniul beta, în special, sunt şi în momentul de faţă citate în revistele ştiinţifice de specialitate. Prin acestea, profesorul Traian I. Creţu a înţeles pe deplin că un cadru didactic universitar care este sortit să predea ştiinţă trebuie să facă ştiinţă.

Profesorul Traian I. Creţu, care a frecventat şcolile conduse de academicianul Ioffe (la Sankt Petersburg) şi de profesorul von Ardene (la Dresda), a căutat şi a reuşit, de la catedră, să transmită tinerelor generaţii dragostea faţă de meseria aleasă, faţă de muncă. An de an, profesorul Traian I. Creţu căuta să predea lecţiile de curs astfel încât de fiecare dată să se depăşească pe sine însuşi. Deşi pentru unii pare important faptul că în activitatea pe care o au trebuie să-i depăşească pe alţii, practica vieţii arată că cei mai mulţi au dat rezultate deosebite dacă şi-au imprimat acest mod nobil de a fi: "în activitatea noastră să ne depăşim pe noi înşine", aşa cum a procedat profesorul Traian I. Creţu.

Prin activitatea profesională desfăşurată ca dascăl, atât prin lecţiile ţinute, cât şi prin punerea la dispoziţia studenţilor a manualelor necesare, profesorul Traian I. Creţu a contribuit la formarea a peste 30 generaţii de ingineri pe care i-a învăţat să aibă răspundere faţă de profesiunea aleasă. De asemenea, de peste 25 ani, putem afirma că nu există tânăr absolvent de liceu care a bătut la porţile universităţilor tehnice, facultăţilor de fizică şi universităţilor de medicină şi farmacie să nu fi folosit manualele de fizică şi culegeri de probleme de fizică elaborate de profesorul Traian I. Creţu.

Pentru generaţiile actuale şi viitoare, profesorul Traian I. Creţu este un exemplu datorită dăruirii de care a dat dovadă în slujba predării fizicii în Universitatea "Politehnica" din Bucureşti. Se poate afirma pe deplin că prin viaţa şi activitatea sa, profesorul Traian I. Creţu a fost un exemplu strălucit de dăruire a întregii sale energii şi activităţi creatoare nobilului ţel al dezvoltării culturale şi ştiinţifice a ţării noastre.

Prof. univ. dr. ing. Ion M. POPESCU
Director Departamentul Fizică
Universitatea "Politehnica" Bucureşti

< prima pagină a site-ului sus pagina următoare >