Traian I. Cretu - Lucrari stiintifice
Banner Traian Cretu

Lucrări ştiinţifice

Prima pagina

Evocari

Memoriu de activitate

Lucrari stiintifice

Revista de fizica si chimie

Contracte de cercetare stiintifica

Lucrari stiintifice ale caror rezumate au aparut la diferite sesiuni de comunicari

Comunicari la sesiuni stiintifice

Lucrari cu caracter general

Diplome obtinute in decursul vietii

Carti scrise de catre Traian Cretu

Fotografii ale autorului - din arhiva familiei

Contactati familia Traian I. Cretu

33. D. Bogdan, T. Creţu, Gh. Macarie, H. Fuia, D. G. Popescu, Dezintegrarea beta 188Re – 188Os, va fi trimisă la "Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti"

34. T. Creţu, H. Fuia, Calculul teoretic al observabilelor tranziţiilor beta la nuclee 186Re – 186Os şi 188Re – 188Os, referat asupra îndeplinirii contractului de cercetare ştiinţifică cu Institutul de Fizică Atomică, Nr. 233/27 mai 1975, Institutul Politehnic Bucureşti

35. T. Creţu, V. Kuzneţov, G. I. Lizurei, Gh. Macarie, M. Finger, "Asupra studiului dezintegrării beta după programul Sn la FO (spectroscopie nucleară la fluxul de protoni), reprint I.U.C.N. P6-9711, Dubna, 1976. Urmează să apară în revista de fizică cehoslovacă, "Czech. Jour. Phys"

36. T. Creţu, V. Kuzneţov, Gh. Macarie, Asupra prelucrării spectrelor beta complexe, Programul BETARZ, preprint I.U.C.N. P6-10183, Dubna, 1976, trimisă la "Revue Roumanie de Physique", t.22, nr. 9, pg. 975 - 88, 1977

37. T. Creţu, V. Kuzneţov, K. Ia. Gromov, V. M. Gorojankin, Gh. Lizurei, Gh. Macarie, Influenţa formei liniei asupra măsurilor spectrelor beta, preprint I.U.C.N. P6-10239, Dubna, 1976. Trimisă în limba engleză revistei "Nucleonika", Polonia, vol. 22, nr. 9, pg. 713-725, 1977

38. M. Bogdan, M. Gosior, T. Creţu, V. Kuzneţov, Gh. Lizurei, V. G. Popescu, Gh. Macarie, Dezintegrarea pozitronică a 171Lu, preprint I.U.C.N. P6-10267, Dubna, 1976, trimisă la "Isvestia Akad. Nauk", U.R.S.S.

39. N. A. Bonci - Osmolovaskaia, T. Creţu, V. Kuzneţov, Gh. Macarie, A. Hamidov, Asupra dezintegrării pozitronice a 169Lu, preprint I.U.C.N., trimisă la "Isvestia Akad. Nauk", UR.S.S.

40. I. I. Gromova, T. Creţu, V. Kuzneţov, Gh. Macarie, M. Potempa, Dezintegrarea beta a nucleului 151Tb, trimisă revistei "Acta Physika Polonika"

41. K.. Ia. Gromov, T. Creţu, V. K.uzneţov, Gh. Macarie, Despre dezintegrarea a 137OS, preprint I.U.C.N. PG-10561, Dubna, 1977, 15 pagini în limba rusă, urmează să apară în "Isvestia Akad. Nauk", U.R.S.S., seria Fizică

42. K. Ia. Gromov, T. Creţu, V. Kuzneţov, Gh. Macarie, G. Lizurei, V. M. Gorojankin, Cercetarea spectrelor beta cu ajutorul spectrometrului magnetic fără fier cu câmp magnetic toroidal, preprint I.U.C.N.. p13-10611, pg. 30, limba rusă, Dubna, 1977

43. T. Creţu, V. Kuzneţov, G. Lizurei, Ban Men. Ho., V. M. Gorojankin, Gh. Macarie, Diferenţa de masă 167Yb - 167Yu, preprint I.U.C.N.. P6-10748, limba rusă, Dubna, 1977, urmează să apară în "Acta Physika Polonica"

44. T. Creţu, V. Kuzneţov, G. Lizurei, Ban Men. Ho., V.M. Gorojankin, Gh. Macarie, Diferenţa de masă 167Yb-167Yu. Preprint I.U.C.N. Dubna, P6-10748 (1977) limba rusă. A apărut în "Acta Physika Polonika".

45. I. I. Gromova, T. Creţu, V. Kuzneţov, G. Lizurei, N. A. Lebedev, V. M. Gorojankin, Gh. Macarie, Dezintegrarea pozitronică la 153Dy, preprint I.U.C.N. P6-10863, limba rusă, Dubna, 1977, urmează să apară în "Iadernaia Fizika"

46. T. Creţu, Unele aspecte ale dezintegrării beta 186Re – 186Os, publicată în "Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti", seria Electrotehnică, t. XXXIX, nr. 3, pg. 23-31, 1977

47. K Ia. Gromov, T. Creţu, V. Kuzneţov, Despre corecţiile spectrelor beta măsurate cu spectrometrul magnetic în câmp toroidal, 6 pagini în limba rusă, articol apărut în cartea seminarului privind utilizarea spectrometrelor beta cu prismă magnetică, ce a avut loc la Vilnus, U.R.S.S., 21-23 aprilie, 1977.

48. T. Creţu, V. Kuzneţov, G. Lizurei, V. M. Gorojankin, Gh. Macarie, Asupra analizei spectrelor beta complexe, măsurate cu spectrometrul magnetic, 50 pagini şi 36 figuri în limba rusă, trimisă la "Spectroscopia nucleară aplicată"

49. T. Creţu, Gh. Macarie, V.V. Kuzneţov, G. Lizarej, Radiaţia protonică a nucleului 153Tb, "Izvestia Akademii Nauk", seria fizicescaia, t. 42, nr. 1, pg. 56-59, 1978

50. T. Creţu, D. Bogdan, D. G. Popescu, The Allowed Hindered (N =2) Positron Decay in 169Lu, "Nuclear Physics", A 344, pg. 249-256, North Holland Publishing Co, Amsterdam, 1980

51. T. Creţu, VI. Fara, C. Călin, Gh. Macarie, P. Ştiucă, Solar radiation flux density distribution reflected by the flat modele heliostat on the plane receiver for the solar electric power station, Revue Roumanie de Physique, t. 29, nr. 8, pg. 765-775, 1984

52. T. Creţu, C. Călin, Gh. Macarie, P. Ştiucă, C. Udrişte, The Analitycal Optimisation of the Tower Receiver Position in the Heliostats Field of a Solar Power Station, Revue Roumanie de Physique, t. 30, nr. 9, pg. 793-798, 1985

53. T. Creţu, C. Călin, Gh. Macarie, P. Ştiucă, C. Udrişte, The Focal Distances Analyse of the Heliostat Modules for a Solar Electric Power Station with Tower, "Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti", seria Energetică, vol. 46-47, pg. 35-42, 1984 -1985

54. T. Creţu, C. Călin, Gh. Macarie, P. Ştiucă, C. Udrişte, Solar Flux Density Calculation for Solar Tower Concentrator, Revue Roumanie de Physique, t. 33, nr. 2, pg. 205-210, 1988

55. T. Creţu, C. Călin, Gh. Macarie, P. Ştiucă, C. Udrişte, A solar flux density on the image plane calculation using a method of mathematical statistics, Revue Roumanie de Physique, 1989

56. T. Creţu, G. V. Tiriba, 1. Dina, Tensiuni reziduale provocate de hidrogen în oţeluri, publicată în "Buletinul ştiinţific al Universităţii Politehnica Bucureşti", vol. 54, nr. 1-2, pg. 61-69, 1992

57. T. Creţu, C. Călin, C. Udrişte, Optimization of heliostatic Power Plouts Geometry, susţinută la "International Conference of Differential Geometry and the Applications", Bucureşti, august 1992, acceptată pentru publicare în revista "Tensor'" N. S. Japan, vol. 54, 1993

58. T. Creţu, I. Dina, G. Iliescu, Facture Surface Analysis of Steels at Emprittlement Occuring in the Temperature range 600 - 1200 0C, 18 pagini, trimisă pentru publicare în "Buletinul Institutului Politehnic Bucureşti", 1993

59. T. Creţu, Livia M. Dinică, I. M. Popescu, Olimpiada de fizică (pentru licee)

60. T. Creţu, G. V. Tiriba, I. Dina, Rezidual stress induced by hidrogen in steels, publicată în "Buletinul ştiinţific al Universităţii Politehnica Bucureşti", vol. 56, nr. 1-2, pg. 105-112, 1994


Colaborări

1. Revista "Preuniversitaria", nr. 3 (39), 1989; nr. 3 (45), aprilie 1990 - teste, modele operaţionale, nuanţări şi precizări la disciplina Fizică

2. Număr special august - septembrie 1990, nr. 4 (46), octombrie 1990

3. Lidia M. Dinică, T. Creţu, Admiterea în învăţământul postliceal ,1991, Fizica

< pagina precedentă sus pagina următoare >